top of page
  • Writer's pictureLeena Yliportimo

MARKKINOINTIVIESTINTÄ ON PARHAIMMILLAAN TARINANKERRONTAA

Päivitetty: 16. kesäk.


tarinankerronta markkinointiviestinnässä vahvistaa brändiä
Kuva AI. Kuvaidea: Leena

Kautta aikojen kulttuuriset tarinat, myytit ja legendat ovat opettaneet meitä omien yhteisöjemme arvoista. Ne ovat muokanneet tapaamme nähdä maailmaa ja ymmärtää paikkaamme siinä. Siksi tarinankerronta on oleellinen osa ihmisenä olemisen kokemusta. Sen avulla myös markkinointiviestintä voi tarjota syvällisiä kokemuksia, jotka resonoivat kohdeyleisön kanssa.


Tarinankerronnan vaikutus brändiin

Markkinointiviestinnässä tarinoilla voi parhaimmillaan olla samantyyppistä voimaa kuin kulttuurisilla myyteillä ja legendoilla. Tarinankerronta onkin keskeinen työkalu brändien mielikuvan muokkaamiseen ja tunteiden herättämiseen kohdeyleisössä. Onnistuessaan se paljastaa yrityksen syvemmän olemuksen tarjoamalla aitoja kertomuksia ja tuomalla esiin arvoja, joiden takana brändi seisoo.

 

Markkinointiviestinnässä tarinankerronta luo merkityksellisiä suhteita brändin ja kuluttajan välille. Resonoidessaan yleisön kanssa, tarinat luovat yhteyden, joka ylittää perinteisen mainonnan rajat. Tänä päivänä, kun kuluttajat ovat entistä valikoivampia, he etsivät tuotteilta ja palveluilta syvempää merkitystä. Siksi taitava tarinankerronta voi olla brändille ratkaiseva etu*. Digitaalisessa viestiviidakossa tarinankerronta mahdollistaa yrityksen erottumisen massasta ja rakentaa pidempiaikaisia asiakassuhteita.

 

Kuinka brändi rakentaa taitavaa tarinankerrontaa:


  • Strategian määrittäminen: Brändin on ensin määriteltävä missionsa, arvonsa ja brändipersoonansa. Ne toimivat tarinankerronnan perustana, antavat sille suunnan ja merkityksen.

  • Kohdeyleisön ymmärtäminen: On tärkeää tuntea yleisö, jolle tarina kerrotaan. Tämä tarkoittaa yleisön tarpeiden, toiveiden ja haasteiden tunnistamista, jotta tarina herättää heissä vastakaikua.

  • Aitous: Parhaat tarinat ovat aitoja. Ne kumpuavat brändin todellisista kokemuksista, ja ihmisistä sen takana. Aitous tekee tarinasta uskottavan ja koskettavan.

  • Emotionaalinen yhteys: Taitava tarinankerronta herättää tunteita. Se voi ilahduttaa, inspiroida, liikuttaa, lohduttaa tai jopa haastaa ajattelemaan uudella tavalla. Emotionaalinen yhteys jättää vahvimman muistijäljen.

  • Integroitu markkinointiviestintä: Tarinan tulisi elää ja hengittää kaikissa brändin kosketuspisteissä - verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, mainonnassa ja jopa asiakaspalvelussa. Johdonmukaisuus ja tarinan sovittaminen kuhunkin kanavaan sopivaksi vahvistavat viestin tehoa.

  • Luovuus erottaa joukosta: Erottuva, omaperäinen brändi on aina kilpailuetu, joten luovaan suunnitteluun kannattaa panostaa. Toki sen pitää olla strategian mukaista.

 

emotiaalinen yhteys  on tärkeää myös markkinointiviestinnässä.

 

Ymmärrys yrityksen brändistrategiasta ja aidon, emotionaalisen yhteyden luominen kohdeyleisöön ovat tarinankerronnan perustukset. Konseptuaalinen copywriter, yhteistyössä asiakkaan ja muun tiimin kanssa, ideoi näistä elementeistä kiehtovia tarinoita, viestinnällisiä konsepteja, jotka vahvistavat brändin identiteettiä ja saavat sen eloon uniikilla tavalla.

 

Loistava esimerkki rohkeasta, luovasta tarinankerronnasta on KYRÖn kansainvälisille markkinoille lanseeraama markkinointiviestintäkonsepti: Brutally Finnish. Sen takana on saksalainen mainostoimisto. Minua pyydettiin suunnittelun alkuun konsultoimaan heitä suomalaisten ja Suomen ainutlaatuisuudesta. Se oli mielenkiintoinen kunniatehtävä. -Leena*Tutkimus tarinankerronnasta ja brändi-imgosta: Building a strong brand image: the role of storytelling in marketing

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page