top of page
 • Writer's pictureLeena Yliportimo

TEKOÄLYN HYÖDYT JA HAASTEET COPYWRITINGISSA


tekoäly ja copywriter tekevät yhteistyötä
Tekoäly on loistava työkalu, joka voi nopeuttaa copywritig-prosessia, mutta ei korvaa sitä. (Kuva: AI. Kuvaidea: L.Yliportimo)

Tekoälyn hyödyntämiseen luovan copywriterin työssä liittyy sekä suuria odotuksia että epäilyksiä. Sen vaikutus tekstituotannon nopeuteen ja tehokkuuteen voi olla merkittävä, mutta mikä on tekoälyn rooli ideoinnissa sekä luovan ja kiteytetyn tekstisisällön tuottamisessa?

 

Tekoälyn hyödyt copywritingissa:


 • Tekstituotannon nopeuttaminen: Tekoäly pystyy tuottamaan suuria määriä tekstiä lyhyessä ajassa. Eri asia on, kuinka valmista teksti on julkaistavaksi.

 

 • Ideoiden generointi: Tekoäly voi antaa uusia näkökulmia ja inspiraatiota.

 

 • Sparraaja: Tekoälyn tarjoama interaktiivisuus ja tuki voivat motivoida erityisesti freelancer copywriterin yksinäisessä työssä.

 

 • SEO-optimointi: Tekoäly auttaa avainsanojen analysoinnissa ja sisällön optimoinnissa hakukoneille.

 

 • Tiedonsaanti: Tekoäly tarjoaa nopeasti erilaista dataa tai trendianalyyseja, mitä copywriter saattaa työssään tarvita.

 

Tekoälyn haasteet copywritingissa:

 

 • Luovuuden rajoitukset: Tekoäly ei juuri tarjoa laadukkaita, kiteytettyjä luovia ideoita, mikä on luovan copywriterin ammattitaidon suola. (esim. sloganit…)

 

 • Keinotekoisuus: Tekoäly tuottaa usein rönsyilevää ja ennakoitavaa tekstiä. Siitä helposti tunnistaa tekoälyn hieman “keinotekoisen äänen”. Tekstistä uupuu, jos ei nyt sielu, niin inhimillisyys ja tätä kautta myös brändin persoona.

 

 • Syvällisen ymmärryksen puute: Tekoälyllä on vaikeuksia käsitellä monimutkaisia aiheita tai tulkita tekstin syvempiä sävyjä ja merkityksiä.

 

 • Inhimillisen tatsin puute: Tekoäly ei kykene luomaan emotionaalista yhteyttä, joka on erittäin tärkeää, kun halutaan tavoittaa kohdeyleisö tunnetasolla.

 

 • Kontaktin “kylmyys”: Copywriterin usein pidempiaikainen asiakassuhde on keskeistä brändin johdonmukaisen ja tehokkaan viestinnän kannalta. Se myös mahdollistaa asiakkaan ja tämän yrityksen tarpeiden ja toiveiden tunnistamisen paremmin.

 

 • Eettiset ongelmat: Tekoälyn käyttö tekstituotannossa saattaa herättää kysymyksiä tekijänoikeuksista ja alkuperäisyydestä.

 

Vaikka tekoälystä saa usein tukea copywriting-prosessissa, se ei korvaa copywriterin luovuutta ja asiakkaan ja tämän liiketoiminnan tarpeiden syvällistä sisäistämistä. Tekoäly voi kuitenkin olla hyödyllinen työkalu. Yhdistämällä laadukas copywriting, tekoäly ja optimointi, voidaan luoda vaikuttavaa ja hakukoneystävällistä sisältöä.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page