top of page
  • Writer's pictureLeena Yliportimo

VASTUULLISUUS JA KESTÄVÄ KEHITYS MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ

Päivitetty: 14. kesäk.


yrityskuva: vastuullisuus ja kestävä kehitys
Vastuullisen markkinointiviestinnän on oltava aitoa. Viherpesulla brändi vain ampuu itseään jalkaan. Kuva AI. Kuvaidea: Leena.

Vihreät arvot ovat tätä päivää. Lähes jokainen brändi pyrkii kertomaan tarinaansa vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä. Mutta pelkät faktat eivät riitä – tarinalla, tunteilla ja yhteyden luomisella on väliä. Vastuullisuudesta kerrottaessa kannattaa erottua omilla vahvuuksillaan ja vaikuttavalla markkinointiviestinnällä. Samalla on pidettävä mielessä, että viestinnän tulee olla aitoa ja syvälle yrityksen arvoihin juurtunutta – ei päälle liimattua.


1.Autenttisuus ja läpinäkyvyys vastuullisessa markkinointiviestinnässä

Varmista, että yritys toimii kestävällä tavalla ennen kuin alat viestiä siitä. Aitous näkyy ja tuntuu viestinnässä, ja se on ensimmäinen askel uskottavan brändimielikuvan rakentamisessa. Puhutaan rehellisesti siitä, mitä pyritään saavuttamaan kestävän kehityksen saralla, ja kerrotaan avoimesti niin onnistumisista kuin haasteistakin.


Esimerkki: Lumene käyttää luonnon raaka-aineita tuotteissaan ja panostaa ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Yrityksen sivuilta löytyy paljon tietoa heidän kestävän kehityksen toimistaan. Lue lisää.


2. Vastuullisuus bränditarinassa ja tunneperäinen yhteys 

Vastuullisuuden pitäisi näkyä heti yrityksen bränditarinassa ja osoittaa, että kestävät periaatteet ovat osa sen perusarvoja. Markkinointiviestinnässä tarinankerronnalla herätetään tunteita ja luodaan yhteys yleisöön. Yritys voi esimerkiksi kertoa tarinoita ihmisistä, joiden elämään sen kestävät käytännöt ovat vaikuttaneet positiivisesti.


Esimerkki: The Body Shop jakaa tarinoita paikallisista yhteisöistä, joita heidän reilun kaupan ohjelmansa tukee. Lue lisää.


3. Hyväntekeväisyys osana vastuullisuutta 

Hyväntekeväisyystoiminta osoittaa yrityksen sitoutumisen yhteiskunnalliseen vastuuseen ja sen kestävään kehitykseen. Yrityksiä, jotka antavat takaisin yhteisöille ja tukevat heikommassa asemassa olevia, arvostetaan.


Esimerkki: TOMS-kenkäbrändi on sitoutunut edistämään mielenterveyttä osana laajempaa yhteiskuntavastuutaan. Yritys lahjoittaa osan tuotoistaan mielenterveyden tukemiseen tavoitteenaan auttaa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Lue lisää.


4. Kestävän kehityksen pitkäjänteisyys

Yrityksen on hyvä viestiä pitkäaikaisesta sitoutumisesta kestävään kehitykseen. Johdonmukaisuus on merkki siitä, että yritys on tosissaan ja haluaa olla vastuullinen pitkälle tulevaisuuteen.


Esimerkki: Kyrö Distillery on suomalainen tislaamo, joka on sitoutunut kestävään kehitykseen käyttämällä paikallisia raaka-aineita ja panostamalla ympäristöystävällisiin tuotantotapoihin. He ovat tehneet pitkäjänteistä työtä parantaakseen ympäristöjalanjälkeään. Lue lisää.


5. Vuorovaikutus ja kuuntelu asiakassuhteissa

Yrityksen on oltava jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, kuunneltava heidän palautettaan ja vastattava heidän huoliinsa avoimesti ja rehellisesti. Näin rakennetaan luottamusta ja uskollisuutta brändiä kohtaan.


Esimerkki: LEGO Group on sitoutunut kestävään kehitykseen ja vuorovaikutukseen asiakkaidensa kanssa. He käyttävät kierrätettäviä materiaaleja tuotteissaan ja ovat sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen asiakaspalautteen perusteella. LEGO on myös perustanut alustoja, joissa asiakkaat voivat antaa palautetta ja osallistua kestävyyteen liittyviin keskusteluihin. Lue lisää.

vastuullisuus ja kestävä kehitys luovasti mainonnassa

6. Luovuus ja vastuullinen mainonta

Rohkeus palkitaan! Vastuullisen markkinointiviestinnän, varsinkaan mainonnan, ei tarvitse olla tylsää. Erottuminen on yrityksen kannalta elintärkeää. Luovat ratkaisut ja kekseliäät ideat herättävät vastuullisuusviestinnän eloon ja tekevät siitä mieleenpainuvan. Luovaan suunnitteluun ja taitaviin suunnittelijoihin kannattaa panostaa – etenkin konseptuaaliset copywriterit ovat kaupallisen viestinnän ideoinnin ja tarinankerronnan asiantuntijoita.


Esimerkki: Ulkoiluvaatteita valmistava Patagonia julkaisi jokunen vuosi sitten rohkean mainoksen "Don't Buy This Jacket". Mainos kehottaa kuluttajia harkitsemaan tarpeitaan ja valintojaan tarkkaan, edistäen samalla kestävää kulutusta. Lue lisää.


Yhteenveto

Vastuullisuudesta ja kestävävästä kehityksestä kertova markkinointiviestintä on merkittävä ja kestävä trendi, kuten myös Nielsenin tutkimus * mainonnasta osoittaa. Mainonnan on kuitenkin oltava autenttista ja läpinäkyvää. Se tarkoittaa, että kaikki brändiviestintä perustuu todellisiin tekoihin ja saavutuksiin. Tämä ei silti riitä: vain luovuuteen panostamalla on mahdollista erottua kilpailijoista ja rakentaa syvempi tunneyhteys yleisöön.


Onnistuneet esimerkit, kuten Patagonia ja Ben & Jerry's, osoittavat, että vastuullisuus ja luovuus voivat kulkea käsi kädessä. Niistä voi ottaa esimerkkiä ja rakentaa myös vastuullisuudesta tarinaa, joka ei pelkästään näy, vaan myös tuntuu.


-Leena


 

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Комментарии


bottom of page